Plaża Open 2014
 1. ABC uczestnika
 2. Zgłoszenia
 3. Turnieje
 4. Plaża Mikstów
 5. Organizatorzy
 6. Galeria
 7. Dla Kibica
 8. Sponsorzy
 9. Media
 10. Kontakt

Regulaminy

Regulamin Turnieju Plaża Open 2013


I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorzy:
 • BDB Impresariat Wydarzeń
 • Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ"
 II. Zasady rozrywek
 1. Cykl Plaża Open skład się z siedmiu turniejów
 2. W ramach każdego turnieju zostanie rozegrany turniej żeński i męski.
 3. Maksymalna liczba par w każdym turnieju wynosi łącznie 48.
 4. Zwycięzcy turnieju mają obowiązek uczestnictwa w organizowanej
  po zakończeniu turnieju konferencji prasowej.
 III. Zasady uczestnictwa
 1. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane drogą elektroniczną poprzez system www.beach.pzps.pl oraz www.beach.szps.pl/system/ zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie www.plazaopen.pl/zgloszenia/. Ostateczny termin zgłoszenia mija trzy dni przed rozpoczęciem turnieju.
 2. Drużyna, która zgłosiła się do turnieju opłaca wpisowe w wysokości 60 złotych od pary. Wpłaty należy dokonać na konto podane w Regulaminie zawodów. Wpłacone pieniądze nie ulegają zwrotowi. Wyjątkiem jest przypadek, gdy turniej zostanie całkowicie odwołany.
 3. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują wody mineralne oraz koszulki, w których mają obowiązek grać podczas zawodów.
 4. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny. Skład zespołu jest niezmienny podczas całego turnieju.
 5. W przypadku wycofania się pary z turnieju, dzień przed rozpoczęciem zawodów koszty wpisowe nie będą zwrócone.
 6. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata wpisowego.
 7. Pełna pula nagród finansowych będzie wypłacona wówczas, gdy w turnieju będzie uczestniczyła wymagana minimalna liczba par (24 z 32 par męskich oraz 8 z 16 par żeńskich)
 8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają podpisem pod oświadczeniem.
 IV. Przepisy gry
 1. Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Sędziego Głównego i Organizatora w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju.
 2. Losowanie rozstawienia odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju i prowadzone jest przez Sędziego Głównego zawodów w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 3. Mecz prowadzi sędzia wcześniej do tego upoważniony.
 4. Zawody rozgrywane będą zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę plażową PZPS.O sprawach organizacyjnych decydować będą aktualne regulaminy PZPS dotyczące zawodów siatkówki plażowej na sezon 2013-2016 oraz decyzje podejmowane przez Sędziego Głównego i Organizatorów.
 5. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie drużyny zostają wyłączone z rozgrywek.
 6. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej jako walkower.
 7. Turniej w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych może zostać skrócony, odwołany lub przeniesiony na inny dzień.
 Decyzje podejmują Organizatorzy i Sędzia Główny. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie internetowej www.plazaopen.pl

V. Postanowienia końcowe
 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisu na oświadczeniu dostępnym w Biurze Zawodów.
 2. Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, nie zwróci parze wpisowego, jeżeli choćby jeden z zawodników będzie pod wpływem alkoholu.
 3. Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
 4. Finaliści po zakończeniu rozgrywek są do dyspozycji Organizatora.
 5. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
 6. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
 7. Przed meczem para ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku.
 8. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
 10. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek.
 12. Nagrody pieniężne płatne gotówką po przedstawieniu w biurze zawodów stosownego dokumentu (oświadczenie podatkowe).
  Od nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VI. Dane do wpłaty za udział w turnieju

STOWARZYSZENIE ANIMACJI KULTURY I SPORTU "ANIMA PRO ACTIV"
ul. Górna 9A
43-400 Cieszyn
Nr rach. bank. 48 8113 0007 2001 0034 7004 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Pobierz: Plaża Open 2013 - regulamin.doc

Regulamin Turnieju Młoda Plaża Open 2013
 

I. Postanowienia ogólne

 1. Data turniejów:
 • 14-16 czerwca – Kęty
 • 28-30 czerwca – Cieszyn
       2. Organizatorzy:
 • Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”
 • BDB Impresariat Wydarzeń
 
Projekt Młoda Plaża Open został wsparty ze środków budżetowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Gminy Kęty.
Sponsorem Głównym projektu Młoda Plaża Open jest Grupa Kęty.

II. Zasady rozrywek
 1. Projekt Młoda Plaża Open składa się z dwóch turniejów siatkówki plażowej.
 2. W ramach turnieju zostanie rozegrany turniej żeński i męski.
 3. Maksymalna liczba par w każdym turnieju wynosi łącznie 16.
 4. W turnieju udział mogą wziąć osoby do 18 roku życia (urodzeni najpóźniej w 1995 roku), po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika (zawodniczki) na udział w turnieju.
III. Zasady uczestnictwa
 1. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w biurze zawodów w pierwszym dniu turnieju.
 3. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogą być reprezentantami tylko jednej drużyny.
 4. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach.
IV. Przepisy gry
 1. Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Sędziego Głównego i Organizatora w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju.
 2. Losowanie rozstawienia odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju i prowadzone jest przez Sędziego Głównego zawodów w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
 3. Mecz prowadzi sędzia wcześniej do tego upoważniony.
 4. Zawody rozgrywane będą zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę plażową PZPS. O sprawach organizacyjnych decydować będą aktualne regulaminy PZPS dotyczące zawodów siatkówki plażowej na sezon 2013-2016 oraz decyzje podejmowane przez Sędziego Głównego i Organizatorów.
 5. W przypadku niestawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie drużyny zostają wyłączone z rozgrywek.
 6. W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej jako walkower.
 7. Turniej w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych może zostać skrócony, odwołany lub przeniesiony na inny dzień.
Decyzje podejmują Organizatorzy i Sędzia Główny. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie internetowej www.plazaopen.pl.

V. Postanowienia końcowe
 1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, jeżeli choćby jeden z zawodników będzie pod wpływem alkoholu.
 3. Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
 4. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.
 5. Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
 6. Przed meczem para ma prawo do 5 minutowej rozgrzewki na boisku.
 7. Za rzeczy zgubione podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
 9. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy.
 10. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek.

Pobierz: Młoda Plaża Open 2013 - regulamin.doc
Oficjalni partnerzy
JESTEŚ 704763 PLAŻOWICZEM